förlåt oss

"What sorrow awaits those who argue with their Creator. Does a clay pot argue with its maker? Does the clay dispute with the one who shapes it, saying, 'Stop, you're doing it wrong!' Does the pot exclaim, 'How clumsy can you be?'
How terrible it would be if a newborn baby said to its father, 'Why was I born?' or if it said to its mother, 'Why did you make me this way?'
This is what the LORD says--the Holy One of Israel and your Creator: "Do you question what I do for my children? Do you give me orders about the work of my hands?
I am the one who made the earth and created people to live on it. With my hands I stretched out the heavens. All the stars are at my command."
Isaiah 45:9-12

"Ve den som tvistar med sin Skapare, - du, en lerskärva bland jordens lerskärvor! Säger leret till den som formar det: "Vad gör du?" Säger ditt verk: "Han har inga händer?" Ve den som säger till en far: "Vad avlar du?" och till en kvinna: "Vad föder du fram?" Så säger Herren, Israels Helige, som också är hans skapare: Fråga mig om det som skall komma. Låt mig ha omsorg om mina söner och mina händers verk. Det är jag som har gjort jorden och skapat människorna på den. Det är mina händer som har spänt ut himlen, och hela dess här har jag givit befallning." Jesaja 45:9-12

Gud förlåt oss för att vi så ofta klagar. suckar när vi ser oss i spegeln, hittar nya komplex och jämför oss med andra. Herre, hjälp oss att inse att Du inte gör några misstag. Du har skapat oss var och en övermåttan underbar. unik. hjälp oss att se på oss själva så som du ser oss. som guldklimpar och dina ögonstenar. hjälp oss att älska oss själva. hjälp oss att älska varandra. precis så som vi är.