att bevara sitt hjärta

jag har under perioder undrat vad som egentligen menas med bibelordet som står i Ordspråksboken 4:23;
"framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet."
 
 
vad innebär att bevara sitt hjärta? vad betyder det egentligen?
i english standard version står det "keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life."
det är alltså från hjärtat som strömmar av liv flödar. men hur? och varför?
 
the message säger; "keep vigilant watch over your heart; that's where life starts." vigilant betyder vaksam, vilket alltså menas att vi måste hålla vaksam uppsikt över våra hjärtan, vad vi släpper in och vad vi låter slå rot där, för vad som finns där påverkar hela livet. det betyder också att vi behöver hålla oss vakna och uppmärksamma på vem och vad som får tala in i våra liv, eftersom fel saker lätt kan bygga bo i oss.
 
det här är oerhört viktigt, för om vi på något sätt är slumrande eller naiva på detta område så kan det förstöra oss. om vi tittar och lyssnar på vad som helst, så blir det också det som kommer fylla våra liv. Gud är så mån om våra hjärtan, att de ska vara rena och vara god jord där hans Ord kan sås, få näring och växa, eftersom han vill att våra liv ska få bära frukt. 
 
i versarna innan detta bibelord står det "min son, ta vara på mitt tal, vänd ditt öra till mina ord. låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp." det är det här Gud vill. att vi ska lyssna till hans Ord, ta vara på det som står i Bibeln, leva efter det och älska det. då bevarar vi våra hjärtan.
 
men det innebär mer än så. vad tillåter du dig själv att se på? vad tillåter du dig själv att lyssna på? det är en bra tankeställare som jag tror vi alla behöver lite då och då. vi behöver vara vaksamma med detta så att vi kan leva rena liv inför Gud och andra människor. det finns inget vackrare.