Light and fire.

Jag gjorde en tavla idag.
"Light and fire" kallar jag den.
image176